موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

مطالب خانواده – موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

آرشیو : مطالب خانواده

مقاله بررسی علل و عوامل طلاق

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

چکیده
در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد
برخی از آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امیدکه در آینده
شاهد کاهش میزان طلاق و از هم فرو پاشی کانون گرم خانواده ها باشیم.

روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است تا بتوانیم مشکلات طلاق را برسی کنیم و عوامل متعددی که بر این مسئله حاکم است را شناسایی کرده . طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است .

مقاله دیگر ما را با عنوان طلاق عاطفی و پیامدهای آن را بخوانید

در فقه اسالمی در تعریف طلاق گفته اند طلاق زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص طلاق به پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معموالا وقتی اتفاق می افتد که معنی استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. تبعات طلاق منحصر به خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می شود. امروز ما شاهد روند روبه رشد این معضل اجتماعی هستیم و خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی است در معرض پیامدهای ناگوار پدیده طلاق قرار دارد.

طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرام بخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری
بر اعضاء خانواده و جامعه میگذارد.

 

دانلود مقاله

 

اذن پدر در نکاح دختر باکره

اذن پدر در نکاح دختر باکره

قانون اذن پدر در نکاح دختر باکره

چکیده
نقش خانواده در تأمین امنیت و سالمت جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشكیل خانواده و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا از این طریق ضامن سالمت جامعه باشد .

در میان شرایط حاکم بر ازدواج، آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد، والیت پدر و جد پدری بر رشیده باکره است.

مقاله حاضر به بررسی قلمرو والیت پدر و جد پدری در نكاح فرزندان، پرداخته است. قانون مدنی در ماده ۳۴۰۱ ،اذن پدر یا جد پدری را در نكاح دختر باکره الزم شمرده و می گوید: نكاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حكمی را مقرر نموده است.

زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبه عواطف و احساسات، ممكن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند . قانون مدنی در این حكم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده است.
البته توجه بر این نكته الزم است که قانونگذار در وصف باکرگی دختر و لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ایجاد رابطه زناشویی قبلی میان او و مردی) چه به صورت مشروع و چه نامشروع ( نظر داشته است.اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد.

دانلود کامل مقاله در قالب PDF

پیامد های ازدواج سفید عوامل و دلایل آن

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

مقاله پیامد های ازدواج سفید عوامل و دلایل آن

چکیده

در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد برخی از آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امید که در آینده شاهد کاهش میزان ازدواج سفید باشیم . روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است تا بتوانیم مشکلات ازدواج سفید را بررسی کنیم و عوامل متعددی که بر این مسئله حاکم است را شناسایی کرده .

زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی یا زندگی مشترک بدون ازدواج یا از دید برخی دیگر ازدواج سفید وضعیتی است که زن و مرد با هم زندگی میکنند و رابطه جنسی دارند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو نفر است ، ازدواج سفید نه تنها مطابق شرع و قانون نیست بلکه عرف جامعه هم تمایلی به پذیرش آن ندارد و این روزها شاهد افزایش آن در جامعه هستیم . در این نوع ازدواج که در نهادی های دولتی مربوطه یا سازمان های دینی هم ثبت نمی شود .

افزایش ازدواج سفید را ناشی از عواملی چون تغییر و تحول در الگوی رفتاری و سبک زندگی به تقلید از جوامع غربی ، مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی میدانند . قرآن هم در این باب می فرماید : ای پیامبر ما قبل از شما پیامبرانی فرستادیم که دارای همسران و زنانی بوده اند ( سوره رعد آیه 38 ) . اسلام تا جایی به سنت ازدواج اهمیت داده که آن را مصادف با کامل شدن دین زن و مرد می داند . این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست ، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است و دلیل اصلی آن را می توان تقلید و الگو برداری از کشورهای غربی دانست .

دانلود این مقاله در قالب پی دی اف از لینک زیر ممکن است

دانلود

 

طلاق عاطفی و پیامدهای آن

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

مقاله طلاق عاطفی و پیامدهای آن :

در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد برخی از آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امید که در آینده شاهد کاهش میزان طلاق عاطفی و از هم فروپاشی کانون گرم خانواده ها باشیم . روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است تا بتوانیم مشکلات طلاق عاطفی را بررسی کنیم و عوامل متعددی که بر این اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است تا بتوانیم مشکلات طلاق عاطفی را بررسی کنیم و عوامل متعددی که بر این مسئله حاکم است را شناسایی کرده و نتایج به دست آمده نشان می دهد یکی از مهمترین انواع طلاق ، طلاق توافقی است که در هیچ کجا به ثبت نمی رسد و نمود عینی ندارد اما مهمترین نوع طلاق است که کودکان زیادی از ان رنج می برند ، در چنین خانواده هایی یک تشنج روانی حکم فرماست و نگرش های منفی ، ترس و نگرانی از تنهایی ، از دست دادن فرزندان و یا ناتوانی در تامین نیازهای زندگی تصمیم میگیرند که به اجبار زیر یک سقف زندگی میکنند . در چنین اوضاع نا به سامانی ، زن انزوا طلبی اختیار کرده و خود را شریک زندگی نمی داند و تنها به دلیل شرایط اجتماعی ، خانوادگی و فرهنگی به زندگی ادامه می دهد . و در خصوص این بحث باید گفت بسیاری از زوج ها با هم زندگی میکنند ولی از وجود و درون هم خبری ندارند ، این قطع روبط عاطفی عوامل پنهان و ناگفته های بسیاری دارد . طلاق عاطفی یعنی خانواده های تو خالی و خاموش که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی میکنند

برای دریافت مشاوره و راهنمایی جهت طلاق توافقی با ما در ارتباط باشید

برای دریافت ادامه مقاله پی دی اف زیر را از لینک زیر دانلود کنید

دانلود