موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

طلاق توافقی در مشهد – موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

Tag Archives: طلاق توافقی در مشهد

مقاله بررسی علل و عوامل طلاق

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

چکیده
در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد
برخی از آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امیدکه در آینده
شاهد کاهش میزان طلاق و از هم فرو پاشی کانون گرم خانواده ها باشیم.

روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است تا بتوانیم مشکلات طلاق را برسی کنیم و عوامل متعددی که بر این مسئله حاکم است را شناسایی کرده . طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است .

مقاله دیگر ما را با عنوان طلاق عاطفی و پیامدهای آن را بخوانید

در فقه اسالمی در تعریف طلاق گفته اند طلاق زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص طلاق به پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معموالا وقتی اتفاق می افتد که معنی استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. تبعات طلاق منحصر به خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می شود. امروز ما شاهد روند روبه رشد این معضل اجتماعی هستیم و خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی است در معرض پیامدهای ناگوار پدیده طلاق قرار دارد.

طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرام بخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری
بر اعضاء خانواده و جامعه میگذارد.

 

دانلود مقاله